Pelilaudan ja kirjainten alkuperä

Pelilaudan maat ja kirjaimet on poimittu rekonstruoidusta muinaisesta ympäristöteknologiasta, jossa pienvaluma-alueteknisten 3 D viljelmien avulla tuotettiin ruokaa ja juomavetta vähäsateisilla alueilla. Pelin tavoite on tehdä muinaista teknologiaa tunnetuksi, sillä makean veden niukkuuden ja nopean väestönkasvun vuoksi muinainen teknologia on sangen ajankohtainen nykyäänkin.

Vuonna 1987 perehdyin Keniassa ikivanhan viljelytavan kokeiluun, jollaisella on muinoin perustettu hedelmäviljelmiä vähäsateisille alueille. Metodi hyödynsi vedenkeruutekniikkaa pienvaluma-alueiden avulla (Surface irrigation with basins). Painanteen avulla sadevesi kerättiin laajemmalta alueelta ja imeytettiin puun juurelle  nopeasti, jolloin haihdunta minimoitui. Näkemäni painanteet oli tehty kuuppamaisella  eläinvetoisella maata kaapivalla työkalulla, joka oli kuitenkin liki tehoton kovassa maassa.

  • Mikäli parempi tapa löytyisi,  voisivat altaat mielestäni olla kookkaampia, jolloin niihin voitaisiin sisällyttää  myös muita ravintokasveja agro-forestry tyyppisesti.

Onnistuin löytämään muutamia muinaisia tekstinpätkiä, joiden mukaan toisentyyppisiä altaita tehtiin eläinvetoisella pulkkamaisella äkeellä, joka teki uramaista työjälkeä. Hammastettu äes pureutuu kovaankin maahan.  Koska moisella työkalulla ei mielestäni voi tehdä altaita kovin monella tapaa, aloin 3 D simuloida toteutustapaa tietokoneella.  Vetoeläintä rasittavien toistuvien pysähdysten välttämiseksi laadin äkeelle jatkuvasti etenevän ajolinjaston (kuva 3), rationaalisen 3D rakenteen sekä siihen pohjautuvan kasvillisuuden sijoittumisen (kuvat 2-7).

 
Kuva 3. Nameskooppiverkko = Eläinvetoisen maataloustyökalun ajolinjat  Kuva 4.  Äkeellä muotoiltu 3 D allas Kuva 5. Altaaseen kertynyt vesi imeytyy maahan parissa päivässä

Kuva 6. Pelto-metsä viljelmä altaassa (klikkaa kuvaa isommaksi)

Kuva 7. Samankaltainen kuva Corel Galleryssä

Viljelmästä pelilauta

Hämmästyin oivaltaessani, että ajolinjojen muodostama verkko ja altaassa nouseva vesi muodostaa valtaisan joukon klassisia symbolikuvioita: mm. kuninkaalliset symbolit (kruunut, valtikat, miekat, keihäät), vaakuna-, ja korttipelikuviot sekä kirjaimet ja numerot. Kuviot sijaitsevat toisiinsa nähden limittäin, koostuen toistensa osista. Voidaan puhua myös ”esihistoriallisesta graafisesta tietokoneesta”, sillä systeemin toiminta on sangen tietokonemainen. Pienvaluma-alueessahan (kuvat 3-5) äkeen ajolinjat ja nousevan veden vyöhykkeet (kuva 11) ovat keskikohdastaan päällekkäin. Tuhansien mosaiikkipalasten näkyvyyttä hallitaan ON/OFF periaatteella. Näkyvälle mosaiikkipalalle voidaan antaa haluttu väri, jolloin halutut kuviot saadaan koristeellisina esiin pinnasta. Muinoin mosaikkiverkko on voitu tehdä esim. palatsin lattiaan.  Kuvioita halajava ylimys on sitten ohjeistanut parvekkeelta katsellen  orjia värittämään paloja halutun värisiksi.  Muinainen veden imeytysallas saattaa olla eräänlainen ”kaikkien symbolien äiti”, josta muinaiset kansat ovat ammentaneet symboleja kulloiseenkin tarpeeseensa. Nameskooppi peli jatkaa tätä ikiaikaista traditiota: Peli muuttaa NIMEN tai SANAN Oraakkeli Sinetiksi.

Kuva 8. Nameskooppi pelilauta ja maat (klikkaa kuvaa isommaksi)

Kuva 9. Nameskooppi kirjainkartta. Jokaisella kirjaimella on neljä mahdollista asentoa Kuva 10. Oraakkeli Sinetti “Clinton”

 Oraakkeli sinetin tekeminen

Namescope pelilauta (kuva 8) ja kirjainkartta (kuva 9) on saatu aavikkoviljelmästä antamalla mosaiikkipaloille haluttu väri. Kirjaimet eivät piirrykään peräkkäin, vaan keskipisteen ympärille. Eli kullakin kirjaimella on neljä mahdollista asentoa. Pelilauta sisältää kuusi maata, jolloin sinetistä voidaan lukea kuinka paljon kutakin ominaisuutta sinetti sisältää: Hertta (rakkaus), Risti (sielukkuus), Ruutu (rikkaus), Pata (valta), Ritari (rohkeus), Neliapila (tuuri). Kuvassa 13 sinetti on purettu myös normaaleiksi peräkkäisiksi kirjaimiksi.  Koska kirjaimet on leikattu maanpinnasta, on niillä alkuvoimaisen koristeellinen asu, joka sopii moniin mediateollisuuden erikoistarkoituksiin.

Sinetit voidaan geometrisesti jaotella sataan nimettyyn ryhmään ELF – ABRACADABRA (vrt. horoskooppi = 12 ryhmää). Kirjaimia syötettäessä, peli näyttää kulloisenkin sinetin ryhmän ja käynnistää animaation, jossa seikkailee ”oman elämänsä sankari” eri tilanteissa havainnollistaen ryhmän ominaisuuksia. Valikoissa on tarjolla myös lukuisia valmissanoja ja kuuluisuuksien nimiä, joten peli toimii myös viihteellisenä rajapintana musa- ja elokuvabisnekseen, ajan ilmiöihin yms.

Herttakuviot muodostuvat nousevan veden vyöhykkeita Vrt. kuva 5. Kuvio näyttää kauniilta klassiselta korukuviolta Vertaa kuvaan 7. 
Kuva 11.  Veden nousuvyöhykkeet  Kuva 12. Poimittuja äkeen ajolinjoja  + vettä  Kuva 13.  Clintonin  Sinetti purettuna, kirjaimilla on edelleen maakoostumus
Kuva 14. Eräitä Nameskooppi 3D kirjaimia Kuva 15. OBAMA 3D Sinetti  maakoostumuksineen Kuva 16.  OBAMA 3D Sinetti  kullattuna

Seuraava artikkeli:  Mattokuvioiden viljelmät